Pojmové mapy, které se učí s vámi

A se všemi, kdo je tvoří

ContextMinds je webová aplikace, která všechny pojmy a souvislosti ukládá do jednoho velkého znalostního grafu.

Když vytváříte novou pojmovou mapu, ContextMinds vám díky těmto znalostem nabízí pomocnou ruku a navrhuje pojmy související s vaší mapou. Díky tomu můžete dát velmi rychle dohromady všechny pojmy a souvislosti důležité v kontextu mapy.

Co je to pojmová mapa?

Pojmová mapa je grafická reprezentace pojmů a vztahů mezi nimi. Pojem je cokoliv, o čem můžete přemýšlet. V pojmové mapě se většinou značí obdélníkem nebo "bublinou" se jménem pojmu. Popsané spojnice mezi pojmy pak představují vztahy. Pojmová mapa, podobně jako myšlenková mapa, odráží způsob, jakým přemýšlíme o světě. Umožňuje nám reprezentovat myšlenky graficky a tím nám pomáhá přemýšlet, učit se, vyučovat a komunikovat.

Jako myšlenkové mapy, ale lepší

Pojmové mapování je v principu velmi podobné myšlenkovému mapování. Rozdíl je v tom, že v pojmové mapě můžete pojmy rozmístit libovolně a můžete také pojmenovávat vztahy mezi nimi. V myšlenkové mapě je většinou jeden nejdůležitější pojem uprostřed a ostatní jsou kolem něj a vztahy v myšlenkových mapách jsou většinou nepojmenované.

V ContextMinds ale můžete vytvářet i myšlenkové mapy, i tak vám bude napovídat relevantní pojmy a vztahy.

Vše propojeno

Všechny informace o každém pojmu z jednotlivých map jsou slučovány dohromady.

ContextMinds se z výsledku učí, aby vám nabídlo kontextovou nápovědu a umožnilo použít existující informace o pojmu v nové mapě.

Přidávání pojmů bez psaní

ContextMinds se učí z každé nové pojmové mapy aby vám při tvorbě nabízelo pojmy a vztahy relevantní v kontextu vámi vytvářené mapy. Někdy tak nemusíte skoro nic napsat a přesto sestavíte pojmovou mapu splňující vaše potřeby.

Napovídání pojmů

Když píšete název nového pojmu, ContextMinds vám hned nabízí existující pojmy s podobnými názvy.

Kdykoliv svou mapu upravíte, ContextMinds aktualizuje nabídku pojmů s ní souvisejících.

Dohledání vztahů

Když přidáte nový pojem do mapy, můžete ContextMinds nechat, aby za vás dohledalo vztahy k ostatním pojmům v mapě.

Sdílení map

Jednoduše odkazem

I když nejlepší způsob učení je vytvářet si souvislosti podle sebe, mapy můžete sdílet nebo se učit z map vytvořených ostatními - ať už spolužákem nebo učitelem.

Připojování poznámek

Volný text, obrázky a odkazy

Ke každému pojmu můžete připojovat poznámky, vysvětlivky a doplňující informace, včetně odkazů na weby a obrázky.

Odkazy a obrázky

S rychlým náhledem

ContextMinds vám ukáže náhledy připojených obrázků a odkazů

Připojování štítků

Označení pojmů štítkem i barvou

Koncepty můžete označit štítkem - říct, jaký typ konceptu to je. Koncepty stejného typu se v mapě zvýrazní stejnou barvou.

ContextMinds je pro všechny

PRO ŠKOLY

A UČITELE

Zlepšete výsledky svých studentů

PRO STUDENTY

Rozumějte tomu, co se učíte

PRO FIRMY

Uspořádejte firemní vědomosti

do propojených kontextových grafů

PRO ŽIVOT

Podpořte své přemýšlecí a plánovací schopnosti

kontaktujte

nás

info@contextminds.com

EMC Engineering, s.r.o.

Tel. +420 607 881 942

Blanická 922/25, 
Prague, 12000

Czechia

Školení pořádá: SŠMGT

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

napište

nám